Lausunto taksamittarin teknisistä vaatmuksista

Perinteisesti taksissa on yli sadan vuoden ajan ollut käytössä taksamittari, johon laki ja asetukset ovat määritelleet vaatimukset. Vuonna 1911 otettiin Helsingissä käyttöön ensimmäinen pakolliseksi määrätty taksamittari. 30.6.2018 asti asia oli näin.

Linja-auto ei voi olla taksi. Sen kieltää laki. Kuitenkin linja-autoihin on asennettu taksamittareita muuttamalla vain laitteen nimi toiseksi. Laki kieltää taksamittarin asentamisen ja käyttämisen linja-autossa, koska linja-auto on täysin verovapaa. Jos linja-auto voisi olla taksi, saattaisi jokainen taksiyrittäjä vaihtaa verollisen henkilöautonsa verovapaaksi linja-autoksi. Näin ollen valtio menettäisi vuodessa autoveroa noin 13–15 miljoonaa euroa. Linja-autot tulee poistaa taksimarkkinoilta tai takseiksi rekisteröidyt henkilöautot vapauttaa autoverosta täysin.

Taksamittarin asentaminen ja käyttäminen linja-autossa (M2 ja M3) on nykyisessä lainsäädännössä kielletty ja tulee olla kielletty jatkossakin.
Mikäli linja-autossa kuitenkin taksamittaria käytetään, sen käytölle tulee olla ankara ja selkeä sanktio, samoin kuin polttoöljyn käytössä dieselin sijasta. Rangaistusluonteinen maksu on linja-autossa 670 euroa/käyttöpäivä. Mikäli linja-autossa havaitaan käytettävän taksamittaria tai taksikupua, tulisi molemmista määrätä sama veroluonteinen rangaistusmaksu 670 euroa/päivä.

Traficom on tällä hetkellä valvova viranomainen, mutta valitettavasti se laiminlyö tehtävänsä. Esimerkiksi vuosikatsastuksessa linja-autot, joihin on asennettu taksamittari, hyväksytään huomautuksitta. Tällä hetkellä linja-autot ajavat taksinomaisesti ja esiintyvät takseina käyttäen katolla taksikylttiä. Kuluttajalle tällainen linja-auto näyttää täysin taksilta. Kyseessä on kuitenkin autoverosta täysin vapaa linja-auto.

Perustelumuistiossa virheellisesti mainitaan, että taksamittarin käyttöä koskevat vaatimukset eivät ole riippuvaisia ajoneuvoluokasta. Taksamittaria saa käyttää ainoastaan henkilöautoissa M1 eikä missään tapauksessa linja-autoissa M2 ja M3.

Yhdet markkinat, yhdet säännöt
Mittarin tulee lähettää tiedot ajetuista kyydeistä ja maksutapahtumista viipymättä kolmannelle osapuolelle, sellaiselle luotettavalle palvelimelle, mistä niitä ei voi mitenkään hävittää tai muokata ja mistä tiedot ovat helposti verottajan ja muiden viranomaisten saatavilla.

Taksamittarin tulee olla MID-hyväksytty. Mittalaitedirektiivi määrittelee tarkat ehdot tietojen säilyttämiselle, mittauksen tarkkuudelle sekä laitteen ominaisuuksille.
Mittalaitedirektiivin tarkoitus on varmistaa kuluttajien ja muiden
– turvallisuus
– tapahtumien jäljitettävyys
– hinnan määräytymisen oikeellisuus
– verovalvonta
Mittalaitedirektiivillä pyritään turvaamaan kuluttajan asema ja sen lisäksi varmistamaan verojen ja lakisääteisten maksujen toteutuminen siten, että niiden peruste on oikein ja läpinäkyvä.
Tämänhetkinen tilanne on sekava ja käytössä on taksamittareita, jotka eivät ole hyväksyttyjä mittalaitedirektiivin mukaisesti.

Harmaa talous kukoistaa
Tällä hetkellä taksissa voi olla useampia taksamittareita ja applikaatioita, joilla kaikilla tehdään maksuja ja laskutusta. Varmaa on se, että näin sekavalla menettelyllä kaikki tiedot eivät välttämättä ihan jokaisessa tapauksessa mene verottajalle ja kirjanpitoon. Valvonnan kannalta olisi järkevintä, että taksissa sallittaisiin vain yksi taksamittari, josta tiedot siirtyisivät automaattisesti viranomaisten käyttöön.

Taksamittari on taksiyrityksen kassakone. Taksamittarin käyttäminen ja kuitinantovelvollisuus ovat tärkeitä asioita harmaan talouden torjunnassa. Mittarin muistiin tallentuvat kaikki mahdolliset tapahtumat ja tiedot mitä taksilla on tehty. Taksamittariin on tallennettu yrityksen nimi, yhteystiedot, Y-tunnus, taksimatkan alkamisen ja päättymisen kellonajat, matkan pituus sekä hinta arvonlisäveroineen. Nämä kaikki tulostuvat asiakkaalle annettavaan kuittiin automaattisesti.

Jos matkan hinta perustuu matkan tai ajan mittaamiseen, on käytettävä taksamittaria. Jos hinta määritellään tai sovitaan jollain muulla laitteella tai järjestelmällä hinnan ja maksutapahtuman voi ja ne täytyy syöttää taksamittariin.

Taksamittarin tulisi olla pakollinen varuste kaikissa takseissa riippumatta siitä millä tavalla tai välineellä taksi ottaa tilauksia tai matkustajia vastaan.