HTA ry:n lausunto henkilökuljetuksien arvonlisäveron ja polttoaineveron korottamisehdotuksesta tehtyyn raporttiin

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT RY:N LAUSUNTO 14.5.2020

Helsingin Taksiautoilijat ry. ( HTA ry ) lausuu mielipiteensä työryhmän tekemän ehdotuksen sisällöstä.
Työryhmä: Vesa Vihriälä, Bengt Holmström, Sixten Korkman, Roope Uusitalo.
Raportissa ehdotetaan hallitukselle harkittavaksi sekä henkilökuljetuksien arvonlisäveron korottamista, että polttoaineveron korottamista.

Taksiliikenne on osa julkista liikennettä. Ihmisiä on haluttu ohjata yksityisautoilusta julkisen liikenteen käyttäjiksi. Nyt työryhmä ehdottaa korotettavaksi julkisen liikenteen verotusta.
Valtio on osannut verottaa autoilua ihan riittävän paljon jo ennenkin. Saimme väliaikaisen autoveron vuonna 1958. Ja siihen huomattavan korotuksen vuonna 1962. Vuonna 1967 vero muutettiin lakiin pysyväksi.
Taksialan toiminta vaikeutui erittäin paljon 1.7.2018 kun väkisin runnottu uusi laki astui voimaan. Tämän seurauksena taksien määrä koko Suomessa kasvoi yli 40%. Uudenmaan alueella yli 80 % ja kaikkien taksien liikevaihto vastaavasti pieneni huomattavasti. Vuoden 2019 lopulla taksien käyttöaste oli noin 15%. Nyt koronan takia on liikevaihdosta menetetty noin 80%, käyttöasteen ollessa noin 3%.
HTA ry tyrmää työryhmän ehdotuksen.
Taksialalle tarvitaan apua ja suoraa tukea. Ei veronkorotuksia.

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT RY.