Taksiliiton mediatiedote sähkötaksikyselyn pohjalta

Sähkötaksien määrä nousussa, mutta heikot latausmahdollisuudet merkittävä hidaste

Suomen Taksiliitto selvitti taksiyrittäjien sähkötakseihin liittyviä näkemyksiä. Vaikka sähkötaksit ovat vuoden sisällä selvästi yleistyneet, valtaosa (71 %) kyselyyn vastanneista ei harkitse sähkötaksia. Yleisimpinä esteinä mainittiin julkisten latauspisteiden riittämättömyys ja kotilatauksen mahdottomuus.

Taksiliiton elokuiseen kyselyyn vastasi 1125 liiton jäsenyrittäjää. Heistä 6,8 prosentilla oli taksina sähköauto (marraskuu 2021: 2,4 %) ja 6,1 prosentilla sähkötaksi oli tilauksessa. Kyselyyn osallistuneista yrittäjistä 71,4 prosenttia ei kuitenkaan harkitse sähkötaksin hankintaa.

– Latauspaikkojen puute ja liian hitaat latausmahdollisuudet koettiin yleisimmin hankinnan esteenä. Myös sähköauton korkea hinta, autojen lyhyet toimintamatkat sekä sopivien esteettömien autojen puuttuminen nostettiin esille vastauksissa, laki- ja neuvontapalveluiden päällikkö Jenni Salonen Taksiliitosta kertoo.

Latausmahdollisuuden merkitys näkyy myös jo sähkötaksin omistavien vastauksissa: heistä 54,7 prosenttia lataa ajoneuvoa pääosin omalla latauspisteellä. Julkisella latauspisteellä lataa pääosin 33,3 prosenttia ja taksiyrityksen kiinteässä toimipaikassa 9,3 prosenttia. Oman latauspisteen tärkeys korostuu erityisesti pienillä paikkakunnilla. Alle 10 000 asukkaan kunnissa toimivista yrittäjistä vain 11,1 prosenttia lataa pääsääntöisesti julkisella latauspisteellä, kun taas omalla latauspisteellä lataa peräti 77,8 prosenttia.

– Jos liikennepäästöjä halutaan todella vähentää, yhteiskunnan pitää mahdollistaa kattava latausinfrastruktuuri erityisesti ammattiliikenteelle. Lisäksi pitkään ahtaalla ollut pienyrittäjävaltainen taksiala tarvitsee hankintatukea sähkötakseihin. Sitä peräänkuulutettiin myös useissa vastauksissa.

Polttoaineen kallistuminen vaikutti hankintoihin
Yleisimpiä kannusteita jo tehdyille sähkötaksihankinnoille olivat polttoaineen kallistuminen (68,8 %), sähkötakseille kilpailutuksissa tarjottava etu (48,1 %) sekä kiinnostus uusimpaan teknologiaan (48,1 %).

Sähkötaksihankinnat jakautuivat selvästi alueittain. Uusimaalaisista vastaajista 15,9 prosenttia omisti sähkötaksin, muualla Suomessa asuvista 4,1 prosenttia. Myös sähkötaksin tilanneista valtaosa oli Uudellamaalla.

Sähkötaksin hankkineet kiittelevät vastauksissaan erityisesti alhaisia käyttökuluja. Myös asiakkailta on tullut myönteistä palautetta sähköautosta.

Lisätiedot

Puheenjohtaja Kai Andersson, p. 0400 400 348, kai.andersson@taksiliitto.fi
Laki- ja neuvontapalvelujen päällikkö Jenni Salonen, 050 596 7963, jenni.salonen@taksiliitto.fi