Taksiliitto haluaa parantaa alan luottamusta

Taksiliitto haluaa palauttaa taksialan luottamuksen siten, että asiakas voi taas empimättä istahtaa taksin kyytiin. Liitto julkaisi taksiliikenteelle eettiset ohjeet, ja suosittaa jäsenyrityksiään sitoutumaan ohjeisiin. Toisaalta Taksiliitto vaatii, että viranomaiset takaavat tasapuoliset toimintaedellytykset alalle. Tällä hetkellä harmaa talous vääristää kilpailua oikein toimivien haitaksi.

Taksiliiton tavoitteena on saada koko taksiala parempaan suuntaan, ja samalla auttaa oikein toimivia yrityksiä erottautumaan niistä, jotka niittävät mediassa alalle huonoa mainetta.

Liiton julkaisemat eettiset ohjeet sisältävät niin yleistasoisia periaatteita kuin lainsäädännöllisiä velvoitteita. Taksikaluston tulee esimerkiksi täyttää lainsäädännön vaatimukset, työnantajavelvoitteet hoidetaan oikein ja kuljettaja saa perehdytyksen työhönsä. Kuljettajalla on riittävä kielitaito ja paikallistuntemus. Vaitiolovelvollisuus on niin ikään mainittu ohjeissa, samoin kuitin tarjoaminen matkasta.

– Sitoutuminen eettisiin ohjeisiin tulisi luonnollisesti olla jokaiselle yrittäjälle itsestäänselvyys, mutta jokainen päättää kuitenkin itse, haluaako ohjeisiin sitoutua. Valtaosa taksiyrittäjistä ja kuljettajista onkin loistavia ammattilaisia, mutta alalta pitää kitkeä ne, jotka rapauttavat kaikkien luottamusta, Taksiliiton laki- ja neuvontapalveluiden päällikkö Jenni Salonen painottaa.

Liitto kannustaa myös taksiasiakkaita valppauteen. Taksi on varminta tilata tutulta, hyväksi havaitulta yrittäjältä tai esimerkiksi yleisesti tunnetulta tilausvälityskeskukselta, jonka kanssa myös jälkiasiointi sujuu mutkitta.

Rikollisuutta ehkäistävä

Taksiliiton mukaan valtionhallinnossa on yleisesti hyvä käsitys alan korjaustarpeista, mutta lainsäätäjiltä tarvitaan lisätoimia esimerkiksi harmaan talouden torjunnan helpottamiseksi. Lakia noudattavien yritysten on voitava luottaa viranomaisiin siten, että toimintaolosuhteet ovat kaikille tasapuoliset.

-Yrityksen, joka hoitaa verot ja muut velvoitteensa oikein, on mahdotonta kilpailla niiden kanssa, jotka jättävät velvoitteet hoitamatta. Kilpailu ei ole tasapuolista, jos osa toimijoista hinnoittelee ajonsa ilman veroja ja muita velvoitteita. Jos haluamme, että Suomessa on jatkossakin oikein toimiva, luotettava taksiala, rikolliset on saatava pois alalta, Jenni Salonen huomauttaa.

Taksiliitto on myös esittänyt, että taksinkuljettajan kelpoisuusehtoja täsmennettäisiin pakollisella alan koulutuksella ja jatkokoulutuksilla. Samoin taksiliikenneluvan myöntämisen ehtoja tulisi liiton mukaan tiukentaa erityisesti rikostaustan osalta.

TAKSILIIKENTEEN EETTISET OHJEET

Suomen Taksiliitto suosittaa jäseniään noudattamaan seuraavia taksiliikenteen eettisiä ohjeita. Suomen Taksiliiton jäsenyrittäjänä

 •  edistän toiminnallani yritykseni sekä koko alan yleistä luottamusta.
 • yritykselläni on taksiliikennelupa ja noudatan toiminnassani lainsäädäntöä sekä huolehdin velvoitteistani yrittäjänä.
 • ajoneuvossa on asiakkaan nähtävillä luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi.
 • ajoneuvossa on mukana taksiliikennelupa tai sen jäljennös.
 • taksikalustoni täyttää lainsäädännön vaatimukset.
 • noudatan työnantajavelvoitteita.
 • kuljettajalla on taksinkuljettajan ajolupa.
 • kuljettaja on saanut perehdytyksen työhönsä.
 • kuljettajalla on riittävä vuorovaikutus- ja kielitaito.
 • kuljettaja noudattaa vaitiolovelvollisuutta.
 • kuljettajalla on yrityksen toiminta-alueen paikallistuntemus ja hän valitsee matkustajan kannalta tarkoituksenmukaisimman ajoreitin.
 • kuljettaja hoitaa työnsä ammattitaitoisesti matkustajan erityistarpeet huomioiden.
 • kuljettaja varmistaa matkustajan turvallisen ajoneuvoon tulon, matkustamisen ja ajoneuvosta poistumisen.
 • kuljettaja näyttää esimerkkiä muille tienkäyttäjille ja noudattaa liikennesääntöjä.
 • asiakkaalle tarjotaan jokaisesta matkasta kuitti.
 • asiakasreklamaatiot hoidetaan asiallisesti.
 • kunnioitan kollegoitani.

Eettiset ohjeet Taksiliiton verkkosivuilla: taksiliitto.fi/eettisetohjeet

Lisätiedot toimituksille

Jenni Salonen, laki- ja neuvontapalveluiden päällikkö, Taksiliitto, p. 050 596 7963, jenni.salonen@taksiliitto.fi

Kai Andersson, puheenjohtaja, Taksiliitto, p. 0400 400 348, kai.andersson@taksiliitto.fi