Taksiliitto: Hyvinvointialueiden tulee keskittyä ydintehtäväänsä

Taksiliitto varoittaa hyvinvointialueiden omien kuljetuspalveluihin liittyvien inhouse-yhtiöiden aiheuttavan miljoonaluokan lisäkulut julkiseen kilpailutukseen verrattuna.

Hyvinvointialueet ovat ottaneet käyttöön vaihtelevia käytäntöjä kuljetuspalveluidensa toteuttamiseen. Palvelut on edelleen pääosin kilpailutettu jo valmiiksi toimivilla kuljetusalan yrityksillä. Joillakin alueilla on kuitenkin käynnistetty tai suunnitellaan hyvinvointialueiden omia inhouse-yhtiöitä kuljetusten hoitamiseksi. Taksiliitto on huolissaan inhouse-yhtiöiden mahdollisesta yleistymisestä.

Taksiliiton teettämän selvityksen mukaan uuden matkapalvelukeskuksen rakentaminen tyhjästä sekä toiminta edellyttävät ylimääräisiä investointeja ja jatkuvia lisäkustannuksia veronmaksajille. Selvityksen mukaan 48 kuukauden kumulatiiviset kustannukset olisivat noin 1,6 miljoonaa euroa korkeammat kuin kilpailutuksen kautta markkinoilta hankittuna. Laskelman pohjana on esimerkkitoteutus, joka vastaa kooltaan Pohjois-Suomen yhteistyöalueelle kaavaillun hyvinvointialueiden yhteisen matkapalvelukeskuksen perustamista ja tilausvälityspalvelun tuottamista.

–Kun julkinen sektori alkaa tuottaa kuljetuspalveluja, taksiyritysten elinmahdollisuudet heikkenevät entisestään. Laajemmin katsottuna inhouse-yhtiöt eivät ole paras ratkaisu myöskään veronmaksajien kannalta, Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen sanoo.

Tutkimusten mukaan inhouse-yhtiöiden toimintaa ei kilpailun puutteen vuoksi kehitetä kuten kilpailuilla markkinoilla toimivat yritykset joutuvat tekemään. Tämä johtaa entistä suurempaan tehottomuuteen ja kustannusten kasvuun.

–Tilausvälitys ja maksuliikenteen hoitaminen edellyttävät erityisosaamista. Hyvinvointialueiden tulisi keskittyä ydintehtäväänsä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Toisaalta, jos hyvinvointialueella uskotaan, että oma yhtiö on markkinoilla olevia yrityksiä tehokkaampi vaihtoehto, mikseivät ne uskaltaudu avoimeen kilpailuun, Timo Koskinen haastaa.

Vaikutus taksin saatavuuteen

Yhteiskunnan kuljetuspalvelut ovat taksiyrityksille merkittävä osa liiketoimintaa. Taksimatkoista 40 prosenttia on julkisen sektorin ostamia matkoja, kuten liikuntarajoitteisten päivittäistä liikkumista tai sairaalamatkoja.

–Jos hyvinvointialueiden omat kuljetuspalvelut vievät yrityksiltä asiakaskuntaa, taksipalvelut todennäköisesti harvenevat pienissä kaupungeissa ja maaseudulla nykyisestäkin. Julkinen kilpailutus edesauttaisi taksipalvelujen saatavuutta myös alueen muita kuljetuspalveluja tarvitsevia ajatellen, liiton puheenjohtaja Kai Andersson toteaa.

Taksiliitto painottaa, että inhouse-palveluja tulisi käyttää ainoastaan silloin, jos alueella ei ole saatavilla markkinaehtoisia palveluita. Tilausten välitykseen ja matkojen yhdistelyyn on syntynyt kaikkialla Suomessa toimiva markkina, jota kilpailuttamalla hyvinvointialue saa edullisimman ja tehokkaimman ratkaisun kuljetusten ohjaukseen.

Taksiliiton selvityksen teki alkuvuodesta PTCServices Oy, joka on Suomen johtava julkisten hankintojen asiantuntija.

Lisätietoja:

Taksiliiton puheenjohtaja Kai Andersson, p. 0400 400 348

Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen, p. 040 570 9070