Taksiakatemia

Taksinkuljettajan ammattiin

Taksinkuljettajan työ on toimimista ihmisten kanssa

Taksinkuljettajan työhön kuuluu oleellisena osana auto ja sen kuljettaminen. Tämän teknisen osan työstä useimmat oppivat nopeasti. Työn varsinainen sisältö muodostuu toimimisesta ihmisten kanssa. Siinä jokainen voi kehittää jatkuvasti itseään ja oppia uutta. Työ on antoisaa ja hyvin vaihtelevaa, kahta samanlaista työvuoroa ei ole.

Taksinkuljettajan työtä on pidetty vapaana ja itsenäisenä. Tosiasiassa työ on hyvin tarkasti säädeltyä. Kuljettajan toimia ohjataan lain säännöksin ja paikallisin ohjein. Kuljettaja toimii myös useiden valvovien silmien alla. Lähin valvoja on luonnollisesti asiakas. Lisäksi toimintaa tarkkailevat viranomaiset ja monilla paikkakunnilla myös taksitarkastaja.

Taksinkuljettajan työ on varsin vastuullista ja kuljettajiin luotetaan vahvasti.

Henkilökohtaisilla ominaisuuksilla on merkitystä

Taksinkuljettajan työssä joistain henkilökohtaisista ominaisuuksista on hyötyä ja joistain haittaa.

Positiivinen palveluasenne ja taito kohdella ihmisiä heitä arvostaen auttavat hyvään alkuun taksinkuljettajan tehtävässä.

Paineensietokykyä työssä koetellaan usein ja monella tavalla. Jos kuljettaja menettää malttinsa helposti, työ voi muodostua vaikeaksi.

Kyky hyväksyä erilaisia ihmisiä ja elämän ilmiöitä helpottaa työskentelyä. Taksinkuljettajan työssä kohtaa erilaisuutta ehkä enemmän kuin missään muussa tehtävässä.

Luonteeltaan sosiaalinen ja avoin henkilö pärjää parhaiten taksinkuljettajana.

Kuljettajalta vaaditaan myös kykyä keskittyä useisiin asioihin samanaikaisesti. Jos tämä tuottaa vaikeuksia, vaikeuksia voi ennustaa myös kuljettajan uralle.

Kuljettajalta edellytetään itsenäistä kykyä ratkaista työssä eteen tulevat tilanteet. Työn luonteesta johtuen kaikkiin tilanteisiin ei ole olemassa käsikirjaa. Myös elämäntilanteella on merkitystä. Jos yksityiselämän asiat ovat jostain syystä ”solmussa”, kuljettajana aloittaminen ei ehkä juuri sillä hetkellä ole perusteltua.

Taksiala on vakaa työllistäjä

Taksikurssin suorittaminen Taksiakatemiassa avaa mahdollisuuden taksinkuljettajan ammattiin. Työ voi olla päätoimista tai osa-aikaista, esimerkiksi opiskelun ohella tapahtuvaa. Työskentelyn määrä ja työajat ovat yleensä joustavasti sovittavissa. Ahkeralle, motivoituneelle ja aidon palveluasenteen omaavalle henkilölle on töitä ollut jatkuvasti tarjolla.

Usein kuljettajan työ jatkuu taksiyrittäjänä. Yrittäjyys edellyttää liikennelupaa. Taksiyrittäjät kasvavat Suomessa taksinkuljettajista.