Kuljettajaksi

Lakisääteiset vaatimukset alalle pääsyyn

  • olet saanut B-luokan ajokortin vähintään vuotta aiemmin Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa,
  • et ole ajokiellossa,
  • täytät ryhmän 2 ajoterveysvaatimukset
  • olet suorittanut hyväksytysti Traficomin taksinkuljettajan kokeen ja
  • sinulla ei ole luvan myöntämisen estäviä rikos- tai sakkorekisterimerkintöjä.

 

Sinulle ei voida myöntää taksinkuljettajan ajolupaa, jos et täytä yllä mainittuja edellytyksiä tai syyllistynyt viimeisen viiden vuoden aikana rikos- tai sakkorekisteristeristäsi ilmeneviin seuraaviin tekoihin:

  1. Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, rattijuopumus, törkeä rattijuopumus tai kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta
  2. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava teko, seksuaalirikos, henkeen tai terveyteen kohdistuva rikos, vapauteen kohdistuva rikos, omaisuusrikos, ryöstö, kätkemis- tai rahanpesurikos tai huumausainerikos ja olet saanut siitä ehdollisen tai ehdottoman vankeustuomion.
  3. Olet saanut sakkotuomion edellä kohdassa 2 listattujen rikosten vuoksi, ja teko osoittaa ilmeistä sopimattomuutta toimia taksinkuljettajana.
  4. Olet syyllistynyt ulkomailla 1-2 kohdissa lueteltuja tekoja vastaavaan rikokseen ja teko on merkitty rikosrekisteriin.
  5. Olet syyllistynyt ulkomailla 1-2 kohdissa lueteltuja tekoja vastaavaan rikokseen, se on merkitty sakkorekisteriin ja teko osoittaa ilmeistä sopimattomuutta toimia taksinkuljettajana.

Traficom

Mikäli hakijalla on jonkun muun maan kuin Suomen myöntämä ajokortti, tai hän ei ole muusta syystä vakuuttunut esteettömyydestään saada taksinkuljettajan ajolupaa, häntä pyydetään henkilökohtaisesti ottamaan yhteyttä Traficomiin jo ennen kurssille hakeutumista.

Traficomin sopimuskumppanina toimii Ajovarma, jonka toimipisteissä käsitellään ajokortteihin liittyvät ja muut lupahakemukset.

Taksi Helsingin kuljettajaksi

Taksi Helsinki edellyttää muun muassa kuljettajiltaan laadukasta asiakaspalvelua, asiallista liikennekäyttäytymistä ja kattavaa pääkaupunkiseudun paikallistuntemusta.

Taksi Helsingin kuljettajaksi pääsee suorittamalla
1. Taksi Helsingin kuljettajakoulutuksen verkossa (linkki suoraan sivulle https://www.taksihelsinki.fi/taksinkuljettajakoulutus/).
2. Tämän jälkeen on suoritettava Taksi Helsingin kuljettajakoe hyväksytysti sekä
3. Taksi Helsingin tutor-ajon hyväksytysti.