Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

Helsingin Taksiautoilijat ry / HTA ry
Asesepänkuja 2 B, 00620 Helsinki
puh. 050 514 5840

 

 1. Yhteyshenkilö

Tuija Hettula
Asesepänkuja 2 B, 00620 Helsinki
puh. 050 514 5840
tuija.hettula@htary.fi

 

 1. Rekisterin nimi

Jäsen- ja oppilasrekisteri sekä julkaisun postituslista

 

 1. Rekisteröidyt

Rekisteröityjä ovat yhdistykseen kuuluvat jäsenet, koulutuksiin osallistuvat sekä sellaiset yhteistyökumppanit, joille postitetaan HTA ry:n Uutiset -julkaisu.

 

 1. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyslain määräämään velvoitteeseen ylläpitää jäsenluetteloa sekä henkilön itsensä antamaan suostumukseen ilmoittautuessaan HTA ry:n järjestämään taksinkuljettajakoulutukseen. Henkilötietoja käytetään jäsenyyksien ylläpitoon, jäsenviestintään, julkaisun postittamiseen sekä koulutukseen osallistuvien yhteydenpitoon.

 

 1. Käsiteltävät henkilötiedot

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, laskutusosoite

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää tietoja, jotka jäsen tai koulutukseen saapuva henkilö on itse antanut sekä yhteistyökumppani, joka omasta toiveestaan haluaa HTA ry:n Uutiset -julkaisun.

 

 1. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Jäsenrekisteristä luovutetaan tietoja Suomen Taksiliitto ry:lle sekä HTA ry:n Uutiset -julkaisun postituslistaan.
Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

 

 1. Tietojen suojaus

Pääsy rekisteriin on vain sillä yhdistyksen henkilöstöllä, jolla on työtehtäviensä perusteella välttämätön tarve käyttää tietoja. Tietokannat sijaitsevat vartiointiliikkeen valvomassa rakennuksessa, lukittujen ovien takana. Digitaalisesti tallennetut henkilötiedot on suojattu ulkopuolisilta salasanoin ja palomuurein.

 

 1. Tietojen käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään tarpeen mukaan voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

 1. Tietojen käsittelijät

Jäsenrekisterissä olevia henkilötietoja käsittelevät tarvittaessa Suomen Taksiliitto ry sekä Vientipaino Oy, joka vastaa jäsenlehden postittamisesta.

 

 1. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietojenkäsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa eikä profilointia.

 

 1. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyllä on:

 • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
 • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
 • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
 • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
 • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

 1. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

 

 1. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa.