Yhdistys

HTA ry

Yhdistyksen nimi on Helsingin Taksiautoilijat ry ja sen lyhenne on HTA.

Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Suomen Taksiliittoon. HTA on Suomen vanhin paikallinen taksiyhdistys. Se on perustettu 14. marraskuuta 1922.

Yhdistyksen tarkoituksena on saattaa toiminta-alueellaan Helsingin kaupungissa toimivat taksiyrittäjät läheiseen yhteistoimintaan keskenään, valvoa jäsentensä ammatillisia ja sivistyksellisiä etuja sekä toimia hyödyllisten uudistusten aikaansaamiseksi taksiliikenteen alalla.

Yhdistys tekee toimialueensa viranomaisille esityksiä ja antaa lausuntoja liikennettä ja erityisesti ammattimaista taksiliikennettä koskevissa asioissa.

Yhdistys ei harjoita puoluepoliittista toimintaa.

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen varsinaista taksiliikennettä harjoittava ammattimaisen liikenneluvan omaava henkilö tai yhteisö, jonka yhdistyksen johtokunta hyväksyy jäseneksi.

Hallinto

Suurinta päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää jäsenkokous.

Yhdistyksen asioita hoitaa sen johtokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kahdeksan muuta varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä, jotka kaikki valitaan vaalikokouksessa.

Johtokunnan tehtäviin kuuluu mm. valita yhdistyksen virkailijat sekä toimihenkilöt, hoitaa yhdistyksen taloutta, valvoa taksiliikennettä koskevien kysymysten esilletuloa toiminta-alueella, pitää jäsenluetteloa ja kutsua koolle yhdistyksen jäsenkokoukset.

Johtokunta 2020

 • Puheenjohtaja Mika Virtanen
 • 0400 730 561
 • Varapuheenjohta Kaj Rönnholm
 • 0400 449 646

Johtokunnan jäsenet

 • Harry Himberg
 • Kati Mutikainen
 • Timo Hietarinne
 • Ari Knuutinen
 • Terho Pitkänen
 • Kari Salminen
 • Timo Salonen
 • Jukka Koivunen